סערטיפיקאַט

סע-סערטיפיקאַט
יסאָ-סערטיפיקאַט
RoHS-Certificate
UL-Certificate